Ako firewalk funguje?
Existuje mnoho rôznych teórií vysvetľujúcich firewalk, resp. prečo je možné naboso prejsť cez žeravé uhlíky bez zranenia. (napr. teória vodivosti s tepelnou izoláciou alebo tzv. „Leidenfrostov jav“ - studený a vlhký objekt (chodidlo) sa dotkne horúceho a suchého prostredia (uhlíky).

Žiadna z týchto teórií dosiaľ vierohodne nevysvetlila firewalking, preto zastávame praktický názor, že každý človek má vrodené schopnosti prejsť cez horúce uhlíky. Firewalk vyvoláva psychosomatické prejavy, ktoré sú v súladu s vedeckým poznaním v oblasti psychológie, neuroimunológie a medicíny.

Väčšina prekážok, ktoré tak často takmer paralyzujú človeka, vôbec neexistuje.
Menšinu skutočných prekážok môžeme prekonať vedomým úsilím.


Sústredenie smerom k odhodlaniu


Firewalk je tak uchvacujúci, pretože poukazuje na základný rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Ani ten najlepšie trénovaný policajný kôň alebo pes nevkročí na žeravé uhlíky a to ani pod hrubým nátlakom. Jedine človek má túžbu zápasiť s prírodou a pomocou predstavivosti prekonať strach.

Doktor medicíny Andrew Weil hovorí: „Názory väčšiny vedeckej literatúry a verejnej mienky na firewalk sú skutočne úbohé. Nikto ma nepresvedčí, že kľúč pre firewalk NIE JE v psychosomatických schopnostiach človeka.“

Rôzne kultúry praktizovali firewalk počas mnoho storočí. Otázkou nie je ako to robili, ale skôr či to vy urobíte tiež?


Pre psa bungeejumping rozhodne nie je vhodným zážitkom – pes bude po celý čas trpieť panickým strachom. Rovnako tak prirodzené inštinkty vyvolajú u psa neovládateľný strach zo žeravých uhlíkov a spôsobia mu vážne popáleniny.


Hlavní nabídka