Firemný firewalk

Firewalk vo Vašej firme?


Účastníci prekonajú vlastné obmedzujúce presvedčenie a v tréningových aktivitách sa obohatia o nový rozmer sebadôvery pri konaní v stresových situáciách. Zameriavajú sa na svoje ciele a nie na svoje obmedzenia. Keďže účastníci sa spoznávajú navzájom inou cestou ako na pracovisku, získajú hlbší vzájomný vzťah (teambuilding).

FIREWALK je doplnkom pre naše tréningy techniky predaja, vodcovstva a manažmentu pre rôzne odvetvia podnikania

  • budujte efektívnejší tím
  • inšpirujte zamestnancov a vedúcich pracovníkov
  • objavujte nové rozmery kreatívneho prístupu
  • podnecujte prevzatie zodpovednosti a doťahovanie projektov do konca
  • obnovte víziu a uvolnite energiu pre zmenu a rast


Viac informácií na www.contactpointsolutions.eu

Máme skúsenosti s tréningom predaja a poradenstvom pre veľké firmy v Európe a USA. Využite Power Training a firewalk ako súčasť vašej firemnej kultúry a vzdelávania.PROFESIONÁLNY POWER TRAINING


Dvojdňový zážitkový tréning so zameraním na vodcovstvo vytvára dlhotrvajúce výsledky jednotlivcov i celého tímu. Nič neurýchli osobný rast pracovníkov i budovanie tímu ako tento revolučný program. Skutočne nič!
Klient spoločnosti ContactPoint

www.powertraining.sk Neškolíme poznatky, trénujeme zručnosti. Ľudia si pamätajú predovšetkým zážitky.
Kontaktujte nás.

Hlavní nabídka