Firewalk - Viac ako firewalking

ĽUDSKÁ MYSEĽ

Potenciál ľudskej mysle zďaleka presahuje naše bežné potreby. Priemerný človek využíva okolo 3 percentá kapacity mozgu.

OSOBNÉ BLOKY

Nevyužitý potenciál mysle však niekedy nevedome používame sami proti sebe. Takmer každý z nás si vo svojej mysli nesie jeden alebo viacero mentálnych blokov. Každý máme niečo z minulosti, rodiny, školy alebo niektorého vzťahu.

EMÓCIE

Tieto osobné bloky sa na emocionálnej úrovni prejavujú ako strach, pochybnosti a úzkost, ktoré nám nevedome bránia naplno využívať využívať náš potenciál.

VOĽBA

FireWalk je viac ako len fyzicky žeravé uhlíky pri teplote 700 až 800 stupňov Celsia – FireWalk je mentálny proces. Vyžaduje buď sústredenie a zameranie vašej mysle na pozitívne ciele… alebo ošetrenie popálenín roznych stupňov.


Ktorú možnosť si vyberiete?

Firewalk - Viac ako firewalking
Firewalking jednou z najnázornejších príkladov pre uskutočnenie pozitívnej zmeny vo vlastnom živote. Ukazuje úžasnú schopnosť ludského tela alebo hlavne ludskej mysle. Často až s odstupom času si v plnom rozsahu uvedomujeme význam tohto zážitku pre ďalšie smerovanie v živote.

„Změnilo to můj pohled na některé nápady, které jsem dříve zavrhnul a pomohlo mi to převzít kontrolu nad mou budoucností. Nyní vím, jak můžu udělat obrovský posun k vylepšení mého života a svých vztahů s ostatními lidmi. Pokud jste si to nevyzkoušeli, nemůžete objevit celý svůj potenciál.“ Absolvent firewalkingu


Hlavní nabídka